Πολιτική Απορρήτου

Το ‘’www.venetiavildiridis.com’’ είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης μέσω του Διαδικτύου των προϊόντων των ελληνικών εταιρειών «ΒΕΝΕΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ – ΑΣΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΣΤΕΛΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής από κοινού ονομαζόμενες «η Εταιρεία», που εδρεύουν αμφότερες στην Κηφισιά Αττικής, οδός Κασσαβέτη αρ. 19, Ελλάδα (ΑΦΜ 099536680 για την πρώτη και 998158672 για την δεύτερη, αμφότερες υπαγόμενες στην Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών) Οι παρόντες όροι είναι κοινοί και αφορούν και  στις δύο εταιρείες. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα και οι πραγματοποιούμενες συναλλαγές είναι σχεδιασμένες και απευθύνονται σε γενικό κοινό ενηλίκων και σε κάθε περίπτωση σε πρόσωπα ηλικίας τουλάχιστον 16 χρόνων, όμως και πάλι μπορεί να απορριφθεί παραγγελία σύμφωνα με την νομοθεσία για την προστασία ανηλίκων ανάλογα με το είδος και το ποσό της αιτούμενης συναλλαγής.

Κάθε χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρείας και κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω αυτής, προϋποθέτει την προηγούμενη συναίνεση του χρήστη ως προς τους όρους που ακολουθούν. Η Εταιρεία διατηρεί καταστήματα λιανικής πώλησης, οι διευθύνσεις των οποίων αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα σε χωριστό πεδίο. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, υπό τον όρο ότι οι τροποποιημένοι όροι θα έχουν προηγουμένως αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν επηρεάζει παραγγελίες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί πριν την ανάρτηση των νέων όρων.

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.